“Yummeet” sagdyn ertirlik däneli däneli süle Awstraliýaly süle dessine süýtli porsy

Gysga düşündiriş:

Awstraliýadan getirilen saýlanan süle, iýmit süýümine, witaminlere we mikroelementlere baý, nol şeker, ýokumly we lezzetli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt görnüşi: Däneli Marka: Umummeet
Görnüşi: Derrew süle soganly porsy Nahar bişirmek wagty 3-5 minut
Gaýtadan işlemegiň görnüşi: Bişirilen Ýaramlylyk möhleti: 18 aý
Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý Esasy düzümi: Galla, süle, çowdary
Saklamak: Gurak salkyn ýer Şahadatnama: HACCP / ISO
Gaplamak: Barrel Gaplamak maglumatlary: 1kg * 8 / karton
Arassa agramy: 1kg  

Üpjünçilik ukyby

Günde 10000 guty / guty

Gaplamak we eltip bermek

Port: Şantou
Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1 - 50000 50001 - 100000 > 100000
Est.Wagt (günler) 7 30 Gepleşik geçirmek

Önümiň beýany

Awstraliýadan getirilen saýlanan süle, iýmit süýümine, witaminlere we mikroelementlere baý, nol şeker, ýokumly we lezzetli.

image1
image2

Öz markasy, zawodyň gönüden-göni üpjünçiligi, hilini çeşmeden barlaň.Bizde durnukly önüm, ýokary önümçilik kuwwaty, esasy tehnologiýa we hilini kepillendirmek üçin garaşsyz önümçilik liniýasy bar.
“Walmart”, “lawson”, 711 we ş.m. ýaly köp sanly satuw zynjyrlary bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

Bu 1 kilogramlyk süle ýarmasy seriýasynda, saýlamagyňyz üçin doly süle / çowdary süle eti bar.

image3
image4

Bütin däne süle bilen ýasalan “Yummeet” dessine süýtli gyzgyn tabak bilen ertiriňizi ýangyç bermäge kömek ediň.Klassiki özboluşly tagamy özünde jemleýän bu bada-bat süle, halaýan tagamlaryňyzy goşmak üçin amatly esas döredýär.Iň işli günleriňizde-de, maşgalaňyza bary-ýogy 3 minutda taýýar iýmitlenýän, sagdyn ertirlik naharyny ýakmaga kömek edip bilersiňiz.

Çowdaryndaky witaminler, minerallar we süýüm saglygyňyza köp tarapdan peýdaly bolup biler.Çaý, kaliý baý, B witaminleriniň oňat çeşmesi, ereýän süýümli.Şeýle hem boýag, agramyňyzy dolandyrmaga kömek edip biler.

image5

Gaplamak we eltip bermek

image8

Zawod ammaryndaky önümler

image9

Önümleri ýüklemek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler