Biz hakda

Jieyang Haoyu Azyk Co., Ltd.

Kompaniýanyň tertibi

“Jieyang Haoyu Food Co., Ltd.” 2013-nji ýylda döredilip, Hytaýyň Guangdong şäherinde ýerleşýär.Şokolad we şokolad önümlerini, derrew ertirlik dänelerini öndürýän we satýan öndüriji.

El bilen ýasalan kiçijik şokolad süýji dükany hökmünde 1995-nji ýylda başladyk. Yhlasly işimiz we wepaly sarp edijilerimiz 20-den gowrak şokolad süýji we däneli önümçilik liniýalary bolan 2 zawodda ýerleşýän häzirki masştabda ösdi.Kompaniýada 6000 inedördül metrlik şokolad öndürmek ussahanasy bar we ýylda 4000 tonnadan gowrak şokolad önümini öndürýän özbaşdak awtomatlaşdyrylan şokolad önümçilik liniýalary bilen enjamlaşdyrylandyr.6000 inedördül metrlik däneli ertirlik önümçiligi ussahanasy, şol sanda 100,000 inedördül metrlik statik tozansyz ussahana, ýylda 6000 tonnadan gowrak ertirlik däne öndürýän garaşsyz R&D ertirlik däne önümçiligini goldaýar.Productshli önümler HACCP, ISO9001, ISO9001, HACCP, ISO22000 şahadatnamalaryndan geçdi.

c5
c3
c4
c2
c1

Kompaniýanyň 200-den gowrak işgäri we güýçli tehniki güýji bar.Önüm formulasyndan R&D goldaw enjamlaryna garaşsyz gözleg we gözleg işlerine çenli, müşderiler üçin dürli ertirlik nahary önümlerini özleşdirmäge ökde.

Kompaniýanyň mümkinçilikleri

Iýmit gözleginde we ösüşinde 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, Hytaýyň köp sanly uly kompaniýasy bilen gowy iş gatnaşyklaryny ösdürdik.Theyllar boýy dünýäniň dürli künjeginden iň oňat çig mallary barlaýarys, her bir işgäriň ýüreginde sagdyn we lezzetli iýmit taýýarlamak ynamyny hemişe saklaýarys.OEM üpjün edijisi hökmünde iri kompaniýa bolmak üçin ilkibaşdan köp başlangyç goldaw berdik.Şeýle hem, “Walmart”, “Cosco” we beýleki uly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygymyz bar.

“Haoyu Food” hemişe “ynamly, hil esasly” ýörelgesine eýerdi we söwdagärleriň we müşderileriň köpüsiniň goldawyny gazandy, şeýle hem bu pudak we müşderileriň yzygiderli we ygtybarly öwgüsini gazandy. operasiýa.Kompaniýamyzyň ynamy: Biz her bir müşderä baha berýäris.

c2