Lomaý iýmitlenýän ertirlik dänesi “Yummeet” ýyldyz miweleri doňan guradylan şetdaly we gatyk bilen granola muesli

Gysga düşündiriş:

Tebigy hüşgärligi saklamak üçin pes temperatura bişirmek;antioksidasiýa;
Iýmitlendiriji dykyz, gysgyçly we ýokumly, köp tagamly.Derrew ertirlik nahary ýa-da ofis naharlary ýaly ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt görnüşi: Däneli Marka: Umummeet
Görnüşi: Derrew Tagam: Gök gatyk / Şetdaly ýogurt / hoz miweleri / Medlar gyzyl seneler
Gaýtadan işlemegiň görnüşi: Bişirilen Nahar bişirmek wagty Iýmäge taýyn
Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý Ýaramlylyk möhleti: 12 aý
Saklamak: Gurak salkyn ýer Esasy düzümi: Süle, däneli çorbalar, däneli poplar, süýt tozy, miweler
Gaplamak: Torba Şahadatnama: HACCP / ISO
Arassa agramy: 80g / 350g Gaplamak maglumatlary: 80g * 24 / karton

350g * 12 / karton

Üpjünçilik ukyby

Günde 10000 guty / guty

Gaplamak we eltip bermek

Port: Şantou
Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1 - 50000 50001 - 100000 > 100000
Est.Wagt (günler) 7 30 Gepleşik geçirmek

Önümiň beýany

Tebigy hüşgärligi saklamak üçin pes temperatura bişirmek;antioksidasiýa;
Iýmitlendiriji dykyz, gysgyçly we ýokumly, köp tagamly.Derrew ertirlik nahary ýa-da ofis naharlary ýaly ajaýyp.

image1
image2

Bu “Handoff” seriýasynda şetdaly gatyk ýyldyzy däneli / hoz miweleri ýyldyz däneli / medlar gyzyl hurma ýyldyz däneli / gök burçly däneli, 30g / 350g halta gaplamak üçin size hödürleýäris.

Gök gatyk tagamy

Doňdurylan guradylan gök burun gatyky, guradylan gök gül, alma dilimini, kişmiş, kädi tohumy, kokos çipini däneli däneli poplara (ýyldyz şekilli) goşmak.Yogogurt ýa-da süýt bilen waý bolýar.

image3
image4

Şetdaly gatyk tagamy

Şetdaly tagamly däneli, doňan guradylan şetdaly gatyk, doňan guradylan qulupnay, kişmiş, kädi tohumy, kepenek goşmak.Yogogurt ýa-da süýt bilen ajaýyp.

image5
image6

Miwe miwesiniň tagamy

Düwürtikli süle, däneli poplar (ýyldyz şekilli), kokos çipleri, guradylan çilek, guradylan üzüm, banan çipleri, badam, kädi tohumy, kepjebaş bar.Ertirlik we günortanlyk çaý üçin iň gowy saýlawyňyz.

image7
image8

Medlar we gyzyl hurma tagamy

Gyzyl hurma çipleri, ak kömelek we medlar, alma dilimleri, üzüm we kepenek (guradylan), kädiniň tohumyny däneli däne poplaryna (ýyldyz şekilli) goşmak.Bu “hytaý stili” tagamy sagdyn bolmak üçin ajaýyp.

image9
image10

Gaplamak we eltip bermek

image8

Zawod ammaryndaky önümler

image9

Önümleri ýüklemek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler