520g ertirlik däneli gül gülli gülli gülli hoşboý miweler granola nahar üçin gyssagly süle

Gysga düşündiriş:

Ilkinji derejeli çig önümleri gelip çykyşyndan gözlemek, täze miweleri we däneleri ulanmak, tebigy hüşgärligi goramak üçin pes temperaturaly çörek bişirmek;antioksidasiýa;ýokumly maddalar dykyz.
Önümiň aýratynlygy: gysym we ýokumly;ýokary süýüm we az ýag;köp tagamly.Derrew ertirlik nahary ýa-da ofis naharlary ýaly ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt görnüşi: Däneli Marka: Umummeet
Görnüşi: Derrew Tagam: Gül gülki / Şetdaly gatyk / hoz gatyk
Gaýtadan işlemegiň görnüşi: Bişirilen Nahar bişirmek wagty Iýmäge taýyn
Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý Ýaramlylyk möhleti: 12 aý
Saklamak: Gurak salkyn ýer Esasy düzümi: Süle, däneli çorbalar, däneli poplar, süýt tozy, miweler
Gaplamak: Torba Şahadatnama: HACCP / ISO
Arassa agramy: 520g Gaplamak maglumatlary: 520g * 12 / karton

Üpjünçilik ukyby

Günde 10000 guty / guty

Gaplamak we eltip bermek

Port: Şantou
Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1 - 50000 50001 - 100000 > 100000
Est.Wagt (günler) 7 30 Gepleşik geçirmek

Önümiň beýany

Ilkinji derejeli çig önümleri gelip çykyşyndan gözlemek, täze miweleri we däneleri ulanmak, tebigy hüşgärligi goramak üçin pes temperaturaly çörek bişirmek;antioksidasiýa;ýokumly maddalar dykyz.
Önümiň aýratynlygy: gysym we ýokumly;ýokary süýüm we az ýag;köp tagamly.Derrew ertirlik nahary ýa-da ofis naharlary ýaly ajaýyp.

a1
a2

Bu 520g Söýgi seriýasynda, saýlamagyňyz üçin gülki gülli tagam / şetdaly gatyk tagamy / hoz gatyk tagamy granolasy bar.

Gül gül gül

Içinde süle, süýtli tagamly däneli poplar, gül ýapraklary, kokos çipleri, doňan guradylan rawarag, badam bar.Gülleriň hoşboý ysy bilen garylan süýji gülki tagamy.Lezzet we sagdyn.

image4
image3

Şetdaly gatyk tagamy

Däneli poplara doňdurylan guradylan gyrmyzy ýamany, doňan guradylan şetdaly, qulupnay çiplerini, üzümi, kädi tohumyny, kokos çiplerini goşmak bilen, bularyň hemmesini bilelikde goşuň.Täze şetdaly şiresine batyrylan her bir süle şetdaly tagamy bilen doldurylýar.Inçe galmagyňyz üçin belok we süýüm köp bolan çia tohumlaryny goşuň.

image5
image6

Gaplamak we eltip bermek

image8

Zawod ammaryndaky önümler

image9

Önümleri ýüklemek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler