Lomaý şokolad wafli topy örtülen hoz we nohut bilen doldurdy

Gysga düşündiriş:

Haryt görnüşi:Goşma şokolad

Önümiň ady:Süýji şokolad topy

Marka:Umummeet

Reňk:Goňur

Forma:Gaty

Şekil:Top

Esasy düzümi:Kakao noýbasy, şeker, süýt tozy, kakao tozy, hoz, kakao ýagyny çalyşmak we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt görnüşi: Goşma şokolad
Önümiň ady: Süýji şokolad topy
Marka: Umummeet
Reňk: Goňur
Forma: Gaty
Şekil: Top
Esasy düzümi: Kakao noýbasy, şeker, süýt tozy, kakao tozy, hoz, kakao ýagyny çalyşmak we ş.m.
Ýaramlylyk möhleti: 12 aý
Şahadatnama: HACCP / ISO
Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
MOQ: 500 bölek
Gaplamak: Sowgat gutusy gaplamak
Arassa agramy: 38g / 63g / 103g / 158g / 189g / 225g / 303g
Gaplamak maglumatlary: 38g * 96 / karton
63g * 48 / karton
103g * 48 / karton
158g * 24 / karton
189g * 16 / karton
225g * 16 / karton
303g * 16 / karton

Üpjünçilik ukyby

Günde 10000 guty / guty

Gaplamak we eltip bermek

Port: Şantou
Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1 - 50000 50001 - 100000 > 100000
Est.Wagt (günler) 7 30 Gepleşik geçirmek

Önümiň beýany

Ajaýyp ussatlyk ýokary hilli önümleri döredýär.Inçe wafli we baý kremli kakao bilen gara şokolad ýüregine çenli tagamlaryň we dokumalaryň ýakymly utgaşmasy.
1-nji gatlak: nohutly şokolad
2-nji gatlak: süýtli şokolad wafli
3-nji gatlak: şokolad doldurmak
Itteralpyldawuk altyn folga bilen örtülen, ajaýyp konditer önümleri, bütin dünýäde söýülýär, sowgat berilýär we ýokary baha berilýär.Bu şokolad sowgat gutusy, pursaty aýratyn biri bilen bellemegiň ajaýyp usulydyr.Bu şokolad, bir käse çaý ýa-da kofe bilen ajaýyp günortanlyk çaý üçinem gowy saýlawdyr.
Bu hoz şokoladlary kaşaň altyn folga bilen örtülendir we özüne çekiji dynç alyş sowgadyny berýär.Bu seriýamyzda, 38g / 63g / 103g / 158g / 189g / 225g / 303g, altyn / gyzyl / gülgüne / gyrmyzy folga örtügi, ýürek şekilli guty we kwadrat guty bilen üpjün edýäris.

3

Önümimiziň hiline aýratyn üns berýäris - ingredientlerden we önümçilikden başlap, sarp edijilere ahyrky eltişe çenli.Özümiziň nyşanly we iň gowy görýän markalarymyzyň üsti bilen durmuşda azajyk lezzet berýäris.“Yummeet” şokoladlary köp ýyllyk sowgat.Baý, tagamly maddalardan ýasalan önümler, has köp zatlara gaýdyp gelmek üçin dünýäniň çar künjeginden şokolad söýüjileri çekýärler.

image7
image6

Gaplamak we eltip bermek

image8

Zawod ammaryndaky önümler

image9

Önümleri ýüklemek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler