“Yummeet” gündelik süýtli ýokary süýümli miweler granola muesli çişik ertirlik däne matasy we hoz tagamy

Gysga düşündiriş:

Däneli däne poplarymyz, tebigy hüşgärligi saklamak üçin pes temperatura bişirmekdir;antioksidasiýa;ýokumly maddalar dykyz.Çişikli we iýmitlendiriji, köp tagamly.Ertirlik, günortanlyk nahar ýa-da agşam doňdurmanyň üstünde ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt görnüşi: Däneli Marka: Umummeet
Görnüşi: Derrew Tagam: Matça / miweler
Gaýtadan işlemegiň görnüşi: Bişirilen Nahar bişirmek wagty Iýmäge taýyn
Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý Ýaramlylyk möhleti: 12 aý
Saklamak: Gurak salkyn ýer Esasy düzümi: Süle, däneli çorbalar, däneli poplar, süýt tozy, miweler
Gaplamak: Torba Şahadatnama: HACCP / ISO
Arassa agramy: 350g / 750g Gaplamak maglumatlary: 350g * 12 / karton

750g * 6 / karton

Üpjünçilik ukyby

Günde 10000 guty / guty

Gaplamak we eltip bermek

Port: Şantou
Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1 - 50000 50001 - 100000 > 100000
Est.Wagt (günler) 7 30 Gepleşik geçirmek

Önümiň beýany

Däneli däne poplarymyz, tebigy hüşgärligi saklamak üçin pes temperatura bişirmekdir;antioksidasiýa;ýokumly maddalar dykyz.Çişikli we iýmitlendiriji, köp tagamly.Ertirlik, günortanlyk nahar ýa-da agşam doňdurmanyň üstünde ajaýyp.

image1
image2

Bu gündelik seriýamyzda, miweleriň hozy tagamy / Matça tagamy, size saýlamak üçin 350g / 750g maşgala bukjasy bar.

Matça tagamy

Matça tagamly däneli däneli pop / granola Kokos çipleri, doňan guradylan üzüm, rawertudana pulpa, kädi tohumy, papaýa pulpa, kepjebaş, badam, kawaý goşmak.Matça söýüjiler üçin gowy nahar.Bu lezzetli we ýokumly birine kim ýok diýip biler!

image3

Miwe hozy tagamy

Düwürtikli süle, däneli poplar, kokos çipleri, guradylan çilek, guradylan üzüm, banan çipleri, badam, kädi tohumy, kepjebaş bar.Baý hozlar we miweler size ertir energiýasyny berýär.Süýt ýa-da gatyk bilen garylan, az ýagly, doýgun ýagsyz we holesterini mugt ertirlik dänesi döredýär!

image5
image4

Gaplamak we eltip bermek

image8

Zawod ammaryndaky önümler

image9

Önümleri ýüklemek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler