Täze ýyl sowgat öndürmek üçin ýummeet goşma şokolad süýjüligi, hoz bilen doldurylýar

Gysga düşündiriş:

Haryt görnüşi:Goşma şokolad

Önümiň ady:Süýji şokolad topy

Marka:Umummeet

Reňk:Goňur

Forma:Gaty

Şekil:Top

Esasy düzümi:Kakao noýbasy, şeker, süýt tozy, kakao tozy, hoz, kakao ýagyny çalyşmak we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt görnüşi: Goşma şokolad
Önümiň ady: Süýji şokolad topy
Marka: Umummeet
Reňk: Goňur
Forma: Gaty
Şekil: Top
Esasy düzümi: Kakao noýbasy, şeker, süýt tozy, kakao tozy, hoz, kakao ýagyny çalyşmak we ş.m.
Ýaramlylyk möhleti: 12 aý
Şahadatnama: HACCP / ISO
Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
MOQ: 500 bölek
Gaplamak: Sowgat gutusy gaplamak
Arassa agramy: 38g / 63g / 75g / 103g / 158g / 189g / 225g / 303g
Gaplamak maglumatlary: 38g * 96 / karton
63g * 96 / karton
75g * 64 / karton
103g * 48 / karton
158g * 48 / karton
189g * 24 / karton
225g * 16 / karton
303g * 16 / karton

Üpjünçilik ukyby

Günde 10000 guty / guty

Gaplamak we eltip bermek

Port: Şantou
Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1 - 50000 50001 - 100000 > 100000
Est.Wagt (günler) 7 30 Gepleşik geçirmek

Önümiň beýany

Yummeet: Şokolad süýji we däne önümçiligi

Söýgüliler güni ýa-da Hytaýyň Täze ýyly üçin ajaýyp sowgat, täsirli aç-açan sowgat gutusynda hödürlenýän lezzetli “Yummeet” şokolad süýjüleri.
Tutuş gowrulan hoz, hoz şokolady bilen doldurylan we süýt şokoladyna we dogralan hoz we nohut bilen örtülen inçejik gabygyň içinde ýerleşýär.Süýt şokoladyna we inçe dogralan hoz hozuna eýe bolan näzik, gysga wafli içinde bir hozy gurşap alýan tekiz şokoladly kremiň özüne çekiji birleşmesi.
Itteralpyldawuk altyn folga bilen örtülen, ajaýyp konditer önümleri, bütin dünýäde söýülýär, sowgat berilýär we ýokary baha berilýär.
Bu şokolad sowgat gutusy pursaty bellemegiň we söýgüliler güni şokoladlaryny aýratyn biri bilen paýlaşmagyň iň amatly usulydyr.Hytaýda Täze ýyl ajaýyp sowgat edýär.38g / 63g / 75g / 103g / 158g / 189g / 225g / 303g ýürek şekilli sowgat gutusyny gaplaýarys, degişlilikde 3/5/6/8/12/15/18/24 şokolad süýjülerini öz içine alýar.

image2

Bu önümçilik liniýasyny 2008-nji ýyldan bäri ösdürdik, müşderilerimiz ony tagamy üçin gowy görýärler.durnukly çykyşy saklamak üçin 6 setire çenli ulaldyk.

image4
image5

Dürli reňkler üçin dogry saýlaň

image7

Gaplamak we eltip bermek

image8

Zawod ammaryndaky önümler

image9

Önümleri ýüklemek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler