Zawod az mukdarda bişirilen süle granola muesli ertirlik dänesi, iýmit üçin miwe hozy bilen garylan däne

Gysga düşündiriş:

Tebigy hüşgärligi saklamak üçin pes temperatura bişirmek;antioksidasiýa;ýokumly maddalar dykyz.Fiberokary süýümli az ýag, şekersiz.Beloklaryň, witaminleriň we iýmit süýüminiň gündelik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin garylan hozlar, miweler we dürli däneler.Ertirlik we günortanlyk naharyňyz üçin iň oňat saýlaw.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt görnüşi: Däneli Marka: Umummeet
Görnüşi: Derrew Tagam: Doňdurylan guradylan gatyk / Köp miweler / hoz miweleri
Gaýtadan işlemegiň görnüşi: Bişirilen Nahar bişirmek wagty Iýmäge taýyn
Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý Ýaramlylyk möhleti: 12 aý
Saklamak: Gurak salkyn ýer Esasy düzümi: Süle, däneli sogan, däneli pop, süýt tozy, miweler, hoz
Gaplamak: Torba Şahadatnama: HACCP / ISO
Arassa agramy: 400g Gaplamak maglumatlary: 400g * 12 / karton

Üpjünçilik ukyby

Günde 10000 guty / guty

Gaplamak we eltip bermek

Port: Şantou
Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1 - 50000 50001 - 100000 > 100000
Est.Wagt (günler) 7 30 Gepleşik geçirmek

Önümiň beýany

Tebigy hüşgärligi saklamak üçin pes temperatura bişirmek;antioksidasiýa;ýokumly maddalar dykyz.Fiberokary süýümli az ýag, şekersiz.Beloklaryň, witaminleriň we iýmit süýüminiň gündelik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin garylan hozlar, miweler we dürli däneler.Ertirlik we günortanlyk naharyňyz üçin iň oňat saýlaw.

image1
image2

Bu 400g “Nuts Travel” seriýasynda doňdurylan guradylan gatyk tagamyny / saýlamagyňyz üçin köp miwäniň tagamyny / hoz miweleriniň tagamyny hödürleýäris.

Goşundylar: Süle, FOS (probiotik), kişmiş, kepjebaş, badam, kädi tohumy, kawaý, guradylan rawarag, kokos çipi, E witamini we ş.m.

image3

Miwe miweleriniň tagamy

image4

Doňdurylan guradylan gatyk tagamy

Goşundylar: rawertudana gatyk bloklary, gök gatyk bloklary, sary şetdaly gatyk bloklary, Süle, FOS (probiotik), kişmiş, guradylan mango, guradylan alma, kepjebaş, doňdurylan guradylan çaga, kädi tohumy, kokos çipi, E witamini we ş.m.

Goşundylar: Süle, FOS (probiotik), kişmiş, guradylan mango, guradylan alma, kepjebaş, doňan guradylan rawarag, kädi tohumy, kokos çipi, E witamini we ş.m.

image5

Köp miweleriň tagamy

Gaplamak we eltip bermek

image8

Zawod ammaryndaky önümler

image9

Önümleri ýüklemek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler