Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag: Zawod bilen üpjün ediji?

A1: 15 ýyldan gowrak öz zawodymyz bar.Islendik wagt zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

2-nji sorag: Öz belliklerimizi we logotiplerimizi ýasap bilersiňizmi?

A2: Hawa, bellikleriňizi we logotipleriňizi ýasap bileris.

3-nji sorag: Geýimleriň MOQ (iň az sargyt mukdary) näme?

A3: Iň bolmanda 100 sany sargyt kabul edip bileris.

4-nji sorag: Mysal iberip bilersiňizmi?

A4: Hawa, Sample sargyt synagyny kabul edýäris we hilini barlaýarys, Mix Sample kabul ederliklidir.customörite nusgalary taýýarlamak üçin 5-10 gün alarys.

5-nji sorag: Haýsy ululygy hödürläp bilersiňiz?

A5: Islegiňize görä islendik ölçeg bazasyny ýasap bileris.

6-njy sorag: Öz dizaýnlarymy edip bilersiňizmi?

A6: Hawa, öz dizaýnlaryňyz / eskizleriňiz / suratlaryňyz gowy garşylanýar.

BIZ BILEN Söwda etmek isleýärsiňizmi?